ÅLAND.travel

◀︎ Sevärdheter

Kastelholms slott


Kastelholms medeltida slott räknas som den största historiska sevärdheten på Åland och en av endast fem medeltida borgar som fortfarande finns kvar i Finland. Under 2023 var slottet öppet för besökare från 2 maj till 30 september kl 10-17.

Slottet började byggas under 1380-talet - strategiskt placerat på en liten holme med vallgrav vid innanhavet Lumparn i mitten av Åland. Det tillhörde riksrådet Bo Jonsson Grip, för att sedan ärvas av drottning Margareta Valdemarsdotter - som var regent över hela Norden, inklusive Finland. Kastelholms slott har varit centralt för fogdars välde över Åland under medeltiden, samt föremål för flera belägringar, invasioner och häxprocesser.

På 1600-talet förlorade slottet sin funktion som administrativt center och 1745 brann mycket av slottet ner. Därefter låg det i ruiner i hundratals år.

Under slutet av 1900-talet påbörjades arkeologiska utgrävningar och ett stort arbete med att rekonstruera slottet, som idag är en populär turistattraktion.

🗺 Karta

🚌 Buss till Kastelholm

🚴🏻‍♀️ Cykelrutter


Foto: Visit Finland Foto: ÅLAND.travel Foto: Ninni Hagström Foto: Visit Finland Foto: ÅLAND.travel Foto: Raul Vaine

Medeltid

Under slutet av 1300-talet började borgen byggas och den omnämns första gången 1388 i Bo Jonsson Grips bouppteckning. Han var Nordens störste feodalherre och bankir någonsin och ägde vid sin död 1386 en tredjedel av Sverige, samt hela Finland, inklusive Åland och Kastelholms slott. Fortfarande idag ägs det mesta av Åland av bankirer och ålänningarnas inkomster går i huvudsak till att betala tributer till dessa moderna feodalherrar.

Den som ärvde slottet av Bo Jonsson Grip år 1388 var Margareta Valdemarsdotter - som då var 35 år och snart skulle komma att bli drottning över hela Norden: Danmark, Norge, Sverige och Finland. Vad hon gjorde med sitt slott är inte desto mer känt. Från år 1433 hette slottets innehavare Ida Königsmarck. Under det rikstäckande folkliga Engelbrektsupproret mot utländska förtryckare år 1433 belägrades slottet av rebeller.

Näste feodalherre var dansken Niels Eriksen Gyldenstjerne, som installerade sig 1453 och hade i uppdrag att stärka försvarsmurarna. Gustav Vasa byggde också på slottet och använde markerna runtom för jakt. Både Gustav Vasa och hans son Hertig Johan vistades mycket på slottet under mitten av 1500-talet. Hertig Johan passade också på att använda Kastelholms slott som ett fängelse för sin bror, kung Erik XIV - som tidigare hade hållit Johan fängslad under hovintriger och paranoia. Kung Erik XIV förklarades galen, hans hantlangare Göran Persson avrättades, och kungen fängslades år 1571 i Kastelholm tillsammans med sin hustru Karin Månsdotter. Där hölls de till hans död. 1500-talet anses vara Kastelholms glansdagar, och i anslutning till slottet fanns på tiden ett skeppsvarv med 50 arbetare.

Under inbördeskriget 1599 använde kung Karl IX kanoner för att inta slottet, som då ägdes av Katarina Gustavsdotter. Slottet brann ner för första gången år 1619. När Åland ställdes under Åbo och Björneborgs län år 1634 förlorade Kastelholm sin betydelse som administrativt centrum.


Drottning Margareta Valdemarsdotter, konstnär okänd, Nationalmuseum Erik XIV, Karin Månsdotter och Göran Persson, målning av Georg von Rosen 1871, Nationalmuseum Kastelholm år 1802, sketch av Charles-Étienne Bourgelin Jan Karlsgården, foto: Västgöten Fängelset Vita Björn, foto: Västgöten

Häxprocesserna

Under 1660-talet blev slottet centrum för en häxjakt ledd av häradshövdingen Nils Psilander, som resulterade i att flera kvinnor avrättades för påstådd trolldom - den förste att dömas Karin Persdotter. Vad dessa grymma processer egentligen handlade om är idag svårt att reda ut, då det mesta material som beskriver processerna är kraftigt färgat av 1900-talets ideologier och mytbildning. Människorna på 1600-talet var inte ignoranta och det fanns knappast någon som på allvar trodde historier om att rida på flygande boskap till Blåkulla. Ändå kunde Psilander med hjälp av pastor Bryniel Kjellenius och Åbo hovrätt döma sju människor till döden genom halshuggning för trolldom och djävulspakter under perioden 1665-1668.


Ruin och återuppbyggnad

Efter detta började slottet förfalla och 1745 härjades det av en större brand som lämnade det i ruiner. Slottet stod övergivet och ortens bönder började så småningom plundra sten från murarna för byggnadsmaterial.

På 1930-talet renoverades den del av slottet som var i bäst skick och blev att husera Ålands kulturhistoriska museum fram till 1960-talet. Under slutet av 1900-talet drog en våg av förnyelse över Åland och mer av slottet renoverades upp för att ta emot historiskt intresserade besökare. Idag är Kastelholms slott Ålands största historiska sevärdhet.


Fängelset Vita Björn

Bredvid slottet byggdes fängelset Vita Björn år 1784. Fängelset var stängt och i användning i nästan 200 år - fram till 1975. Nu är det öppet för turister att besöka som museum.


Jan Karlsgården

I anslutning till slottet finns också Jan Karlsgården, som är ett friluftsmuseum uppbyggt av gamla åländska byggnader som flyttats hit. Här finns mycket från 1800-talet utställt.

Besök Kastelholms slott med cykel Våra cykelpaket