ÅLAND.travel

Fågelskådning på Kökar

Kökar har ett spännande och varierande fågelliv. Ute på denna skärgårdsö kan ni se alla möjliga sorters fågel. Läget mitt i Östersjön ger chans att se mycket sjöfågel, såsom alfågel, knipa och ejder - men också sällsyntare sorter.

Under hösten kommer det mycket sparvhökar och annan rovfågel till Kökar. Flyttfåglar som tättingar kommer i stora flockar. Till de mer sällsynta höstfåglarna hör svartnäbbad islom, pilgrimsfalk, tretåig mås, större piplärka och taigasångare.

🦅 Platser för fågelskådning

📍 Information om Kökar

Foto: Visit Finland, Antons Gästhem